Skip to main content

Ελάχιστα Επεμβατική Θεραπεία Φλεβικής Ανεπάρκειας με Laser

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ένας ασθενής με φλεβική ανεπάρκεια, για να τη θεραπεύσει, θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η σαφηνεκτομή είναι μία επέμβαση, η οποία είχε εφαρμοστεί αρχικά τη δεκαετία του 1930 και ως τα τέλη της δεκαετίας του ’90 αποτελούσε τη μοναδική επιλογή για την αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας.

Φυσικά, η ιατρική προοδεύει και την τελευταία 20ετία κατευθύνεται προς τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως η θεραπεία με laser. Ωστόσο, η σαφηνεκτομή παραμένει απαραίτητη σε μερικές περιπτώσεις.

Έτσι, όσον αφορά τη φλεβολογία και τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, η ιατρική έχει περάσει πλέον σε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως το ενδοαυλικό laser, οι οποίες γίνονται με τοπική αναισθησία μέσα από τρυπούλες, δηλαδή μέσα από βελόνες, με ελάχιστη ενόχληση του ασθενούς, καθώς και με πολύ μεγάλη τεχνική επιτυχία, ασφάλεια και θαυμάσιο τελικό αποτέλεσμα.

 

Φλεβική Ανεπάρκεια Θεραπεία με Laser: Μία πολύ Απλή Διαδικασία για τον Ασθενή

Το πρώτο στάδιο της επέμβασης είναι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά τη διάγνωση και την υπερηχογραφική χαρτογράφηση του φλεβικού δικτύου, με βάση το οποίο θα δουλέψει ο έμπειρος και εξειδικευμένος αγγειοχειρουργός. Αυτή εξυπηρετεί στο να φτιαχτεί ένας χάρτης του επιφανειακού φλεβικού συστήματος, όπου καταγράφεται το σημείο έναρξης της παλινδρόμησης, προς τα που πηγαίνει, ποιο είναι το αγγείο που έχει πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι, πόσο μακριά βρίσκεται το δέρμα, σε ποιο σημείο έχει σημαντικές διακλαδώσεις και ποιες από αυτές τις διακλαδώσεις ακολουθεί η παλινδρόμηση, και αν υπάρχουν διατιτραίνουσες φλέβες, όπου συνδέουν το επιφανειακό δίκτυο με των εν τω βάθει δίκτυο.

Όλα αυτά είναι άκρως σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν ξεκινήσει το χειρουργείο.  Η χαρτογράφηση του φλεβικού συστήματος ξεπερνά τον απλό διαγνωστικό υπέρηχο (triplex) και δείχνει στον αγγειοχειρουργό μία άμεση εικόνα της κατάστασης του φλεβικού συστήματος, βοηθώντας τον στη στόχευση των θεραπευτικών του ενεργειών, προκειμένου να λύσει με επιτυχία το πρόβλημα.

Όλη η επέμβαση είναι υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη, που σημαίνει ότι ο αγγειοχειρουργός «έχει εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μάτια» μέσα στο πόδι από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, από τη στιγμή της παρακέντησης, όπου εισέρχεται εντός της φλέβας, ως και τη στιγμή που προωθεί τον καθετήρα (το laser), ο οποίος εισάγεται σε όλο το μήκος της φλέβας που θα δουλέψει.

 

Φλεβική Ανεπάρκεια Θεραπεία

 

Απόλυτα Ασφαλής Θεραπεία της Φλεβικής Ανεπάρκειας με Laser

Κάθε θεραπεία έχει κάποιους μικρούς ή μεγαλύτερους κινδύνους. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, εφόσον ο Αγγειοχειρουργός που θα εκτελέσει τη θεραπεία για τη φλεβική ανεπάρκεια έχει την κατάλληλη εμπειρία, είναι η φύση της μεθόδου τέτοια που έχει εξαιρετικά περιθώρια ασφάλειας και αυτό διότι η θεραπεία με laser δεν είναι μία «τυφλή» μέθοδος.

Αντίθετα,  με την υπερηχογραφική καθοδήγηση μέσα στην επέμβαση, είναι απόλυτα ξεκάθαρο για τον αγγειοχειρουργό σε ποιο σημείο βρίσκεται ο καθετήρας καθώς και που πρέπει να κάνει το οτιδήποτε, το οποίο έχει σχεδιάσει και απλά το εκτελεί. Γενικά, είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι μέσα στην επέμβαση που θα επηρεάσει την ασφάλεια του ασθενή. Ουσιαστικά, η θεραπεία με laser δεν πηγαίνει «στα τυφλά». Μάλιστα, είναι μία από τις πιο ασφαλείς τεχνικές που υπάρχουν, καθώς η ακρίβεια με την οποία δουλεύει ο αγγειοχειρουργός μέσα στο πόδι είναι χιλιοστό προς χιλιοστό.

 

Πλεονεκτήματα της Θεραπείας της Φλεβικής Ανεπάρκειας με Laser

Η θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας με laser προσφέρει στον ασθενή τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Διάρκεια από 15 μέχρι το πολύ 20 λεπτά.
  • Τοπική αναισθησία ή ελαφριά μέθη για όσους χρειάζεται.
  • Χωρίς τομές.
  • Δεν αφήνει ουλές και σημάδια.
  • Ανώδυνη.
  • Απόλυτα ασφαλής.
  • Πολύ σύντομη νοσηλεία. Για παράδειγμα, ένας ασθενής μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο ή το ιατρείο μετά από περίπου 1 με 2 ώρες το πολύ και μπορεί να πάει ακόμη και για καφέ.
  • Επιστροφή σε 3 με 4 ημέρες στις καθημερινές του δραστηριότητες.