Skip to main content

Για να μπορέσει ένας ασθενής να καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει με τη φλεβική ανεπάρκεια, θα πρέπει να γίνει αναφορά στο πως ακριβώς κυκλοφορεί το φλεβικό αίμα στο πόδι. Το αίμα, λοιπόν, φεύγει από την καρδιά μέσω των αρτηριών, φτάνει στο πόδι, περνάει στους ιστούς και από εκεί στις φλέβες, όπου αρχίζει και ανεβαίνει προς τα πάνω, για να ξαναφτάσει στην καρδιά και να ολοκληρωθεί ο κύκλος, πηγαίνοντας προς τους πνεύμονες.

Στην περίπτωση της φλεβικής ανεπάρκειας, το αίμα παλινδρομεί προς τα πόδια, αντί να κινείται προς την καρδιά. Ωστόσο, υπάρχει λύση και αυτή είναι το ενδοαυλικό laser. Δείτε λοιπόν εικόνες ασθενών με φλεβική ανεπάρκεια πριν και μετά από τη θεραπεία τους με το ενδοαυλικό laser, η οποία αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή θεραπείας και όπως θα δείτε με άριστα αποτελέσματα.

Φλεβική Ανεπάρκεια Εικόνες Περιστατικών 1

Ποια είναι τα αίτια στα οποία οφείλεται η φλεβική ανεπάρκεια;

H βαρύτητα είναι αυτή που προκαλεί τη φλεβική ανεπάρκεια. Για αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο είναι τόσο συχνό και εμφανίζεται μόνο στους ανθρώπους. Επειδή οι άνθρωποι είναι όρθιοι, δεν παρουσιάζουν φλεβική ανεπάρκεια στα χέρια, αλλά μόνο στα πόδια, διότι η απόσταση των ποδιών από την καρδιά είναι μεγάλη.

Άλλοι παράγοντες, στους οποίους οφείλεται η φλεβική ανεπάρκεια είναι οι εξής:

  • Ηλικία (Όσο αυξάνει, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης φλεβικής ανεπάρκειας)
  • Παρατεταμένη Όρθια & Καθιστική Θέση
  • Γυναικείο Φύλο
  • Κυήσεις
  • Κληρονομικότητα
  • Παχυσαρκία

Φλεβική Ανεπάρκεια Εικόνες Περιστατικών 2

H Θεραπεία για τη Φλεβική Ανεπάρκεια με Laser Αποτελεί μία Ελάχιστα Επεμβατική Μέθοδο

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ένας ασθενής με φλεβική ανεπάρκεια, για να τους θεραπεύσει, θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως η σαφηνεκτομή. Φυσικά, η ιατρική προοδεύει και την τελευταία 20ετία κατευθύνεται προς τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως η θεραπεία με laser. Η σαφηνεκτομή ωστόσο παραμένει απαραίτητη μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Έτσι όσον αφορά τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, η ιατρική έχει περάσει πλέον σε ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, όπως το ενδοαυλικό λέιζερ, οι οποίες γίνονται με τοπική αναισθησία μέσα από τρυπούλες, δηλαδή μέσα από βελόνες, με ελάχιστη ενόχληση του ασθενούς, καθώς και με πολύ μεγάλη τεχνική επιτυχία, ασφάλεια και θαυμάσιο τελικό αποτέλεσμα.

Φλεβική Ανεπάρκεια Εικόνες Περιστατικών 3

H Θεραπεία για τη Φλεβική Ανεπάρκεια με Laser Αποτελεί μία Πολύ Απλή Διαδικασία για τον Ασθενή

Το πρώτο στάδιο της επέμβασης είναι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά την διάγνωση και την υπερηχογραφική χαρτογράφηση του φλεβικού δικτύου, με βάση το οποίο θα δουλέψει ο αγγειοχειρουργός. Αυτή εξυπηρετεί στο να φτιαχτεί ένας χάρτης του επιφανειακού φλεβικού συστήματος, όπου καταγράφεται το σημείο έναρξης της παλινδρόμησης, προς τα που πηγαίνει, ποιο είναι το αγγείο που έχει πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι, πόσο μακριά βρίσκεται το δέρμα, σε ποιο σημείο έχει σημαντικές διακλαδώσεις και ποιες από αυτές τις διακλαδώσεις ακολουθεί η παλινδρόμηση, που βρίσκονται οι κιρσοί, και αν υπάρχουν διατιτραίνουσες φλέβες, όπου συνδέουν το επιφανειακό φλεβικό δίκτυο με το εν τω βάθει δίκτυο.

Φλεβική Ανεπάρκεια Εικόνες Περιστατικών 4

Όλα αυτά είναι άκρως σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν ξεκινήσει το χειρουργείο.  Η χαρτογράφηση του φλεβικού συστήματος ξεπερνά τον απλό διαγνωστικό υπέρηχο (triplex) και δείχνει στον αγγειοχειρουργό μία άμεση εικόνα της κατάστασης του φλεβικού συστήματος, βοηθώντας τον στη στόχευση των θεραπευτικών του ενεργειών, προκειμένου να λύσει με επιτυχία το πρόβλημα.

Όλη η επέμβαση είναι υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη, που σημαίνει ότι ο αγγειοχειρουργός «έχει εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μάτια» μέσα στο πόδι από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, από τη στιγμή της παρακέντησης, όπου εισέρχεται εντός της φλέβας, ως και τη στιγμή που προωθεί τον καθετήρα (το laser), ο οποίος εισάγεται σε όλο το μήκος της φλέβας που θα δουλέψει.

Φλεβική Ανεπάρκεια Εικόνες Περιστατικών 5

H Θεραπεία για τη Φλεβική Ανεπάρκεια με Laser Αποτελεί μία Απόλυτα Ασφαλή Μέθοδο

Κάθε θεραπεία έχει κάποιους μικρούς ή μεγαλύτερους κινδύνους. Πρέπει να τονιστεί ότι, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση από τον Αγγειοχειρουργό που θα εκτελέσει την θεραπεία για τους κιρσούς, είναι η φύση της τεχνικής τέτοια που τα περιθώρια της ασφάλειας είναι εξαιρετικά και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η θεραπεία με λέιζερ δεν είναι μία “τυφλή” μέθοδος.

Φλεβική Ανεπάρκεια Εικόνες Περιστατικών 6

Αντίθετα,  με την υπερηχογραφική καθοδήγηση μέσα στην επέμβαση, είναι απόλυτα ξεκάθαρο για τον αγγειοχειρουργό σε ποιο σημείο βρίσκεται ο καθετήρας καθώς και που πρέπει να κάνει το οτιδήποτε, το οποίο έχει σχεδιάσει και απλά το εκτελεί. Γενικώς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί κάτι μέσα στην επέμβαση, το οποίο να επηρεάσει την ασφάλεια του ασθενούς. Ουσιαστικά, η θεραπεία με λέιζερ δεν πηγαίνει «στα τυφλά». Μάλιστα, είναι μία από τις πιο ασφαλείς τεχνικές που υπάρχουν, καθώς η ακρίβεια με την οποία δουλεύει ο αγγειοχειρουργός μέσα στο πόδι είναι χιλιοστό προς χιλιοστό.